Od 2 do 4 kwietnia w naszej parafii odbywały się rekolekcje pasyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. Były prowadzone przez studentów teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji. 

Każdego dnia ok. 60 dzieci oraz 14 gimnazjalistów uczestniczyły w zajęciach, których przewodnim tematem była miłość. W poniedziałek na przykładzie historii o synu marnotrawnym dzieci i młodzież zapoznawały się z tym, na czym polega miłość Boga do ludzi. We wtorek poprzez historię Jezusa w Getsemane najmłodsi mogli poznać drugą stronę tej relacji - miłość ludzi do Boga, natomiast gimnazjaliści wzięli udział w spotkaniu w Wiśle, które dotyczyło zagrożeń internetowych. W środę, ostatni dzień rekolekcji, uczestnicy zostali skonfrontowani z tematem miłości do innych ludzi na podstawie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Rekolekcje okazały się bardzo ciekawe, dzieci i młodzież pracowały z dużym zaangażowaniem oraz czynnie brały udział w zajęciach.