W dniu 22 kwietnia 2007 roku w Parafii Ewangelickiej w Wiśle Jaworniku
na niedzielnym nabożeństwie wystąpił chór mieszany z Mostów koło Jabłonkowa. Zespół, liczący średnio 40 członków, wykonuje utwory klasyczne, świeckie, ludowe, a także sakralne. Śpiewa przede wszystkim po polsku, jak również w języku czeskim, słowackim, włoskim czy po łacinie.
Na początku koncertu zaśpiewano utwory – „Alleluja” oraz „Czego chcesz od nas, Panie”. Kompozytorem obu jest J.Świder. Autorem kolejnego dzieła wykonanego przez chór okazał się zaolzianin, profesor Stanisław Bogunia, którego kontakt z beskidzką górską przyrodą stał się inspiracją do napisania wspomnianej „Mszy wielkanocnej”. Reżim komunistyczny nie zezwolił na wystawienie tego repertuaru, dopiero w latach 90-tych po raz pierwszy został włączony do programu muzycznego zespołu „Przełęcz”. Utwór ten
nie schodzi z repertuaru już przez 14 sezonów, i w poprzednich latach był gorąco oklaskiwany zarówno na krajowych, jak i zagranicznych wyjazdach. Informacje na temat chóru przekazał konferansjer. On również przedstawił głównych solistów – Elwirę Zwyrtek i Władysława Czepca oraz zapowiedział ostatnie dzieło wykonane na zakończenie koncertu, a zaśpiewane w języku czeskim zatytułowane „Modlitwa”.

Podczas nabożeństwa odbył się również chrzest Tymoteusza Szalbóta. Pastor Zdzisław Sztwiertnia odniósł się do fragmentu Ewangelii św. Marka o przyjściu Jezusa
do dzieci: „…objął je i błogosławił, układając na nie ręce”, wskazując jednocześnie na to,
że chrzest to nie nasza deklaracja, ale pierwsze wyjście Boga w stronę człowieka.
To pierwsze spotkanie, opisane w Ewangelii, gdy Jezus mówi: ”Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie”, wyraża niezwykłą miłość i dbałość o każdego człowieka.