W niedzielę 15 maja odbyła się w naszej Parafii uroczystość konfirmacji, do której przystąpiło 6 konfirmantów, w tym 4 dziewczynki i 2 chłopców. Konfirmacja  poprzedzona została egzaminem, który odbył się w trakcie nabożeństwa w poniedziałek wielkanocny 25 kwietnia. W dzień uroczystości konfirmanci wraz z duszpasterzem i członkami Rady Parafialnej spotkali się przed nabożeństwem w jadalni, by w modlitwie powierzyć konfirmantów Bożemu prowadzeniu i prosić o świadome przeżywanie przez nich uroczystości. W pięknie udekorowanej kaplicy rozpoczęło się nabożeństwo od śpiewu chóru. Kazanie na tekst Ew. Jana 6,66 – 69 wygłosił ks. Z. Sztwiertnia. Nawiązując do tekstu, za Jezusem zapytał: „Czy i Wy chcecie odejść?” Zachęcił konfirmantów oraz zgromadzony zbór do trwania przy Chrystusie. Po kazaniu rozpoczęła się uroczystość Konfirmacji. Konfirmanci podziękowali rodzicom oraz wszystkim uczącym za wychowanie i przygotowanie do  uroczystości. Po akcie konfirmacji do konfirmantów przemówiła kurator Parafii i przedstawiciel młodzieży. Każdy konfirmant otrzymał w prezencie od Parafii egzemplarz Pisma Świętego i po pięknej czerwonej róży od młodzieży. Następnie konfirmanci po raz pierwszy przystąpili do społeczności Stołu Pańskiego. Uczynili to również rodzice i chrzestni. Niezbyt sprzyjająca pogoda sprawiła, że pamiątkowe zdjęcia wykonano w kaplicy.