W dniach od 9 do 10 października 2010 r. w Wiśle Jaworniku odbyła się kolejna - już czwarta - edycja warsztatów chóralno-dyrygenckich, organizowanych przez Diecezje Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Tym razem warsztaty były przeprowadzone w oparciu o niedawno wydany śpiewnik chóralny z pieśniami bożonarodzeniowymi - Zeszyt Nutowy nr 9. W spotkaniu wzięło udział 8 dyrygentów i 30 chórzystów. Wszyscy stworzyli jeden zespół śpiewaczy, który w trakcie prób przygotował 2 kolędy: "A to komu" w opracowaniu ks. F. Rączkowskiego i "Przystąpmy do szopy" w opracowaniu J. Świdra.


Zajęcia prowadzili: Monika Goławska, Aleksandra Maciejczyk i Joanna Bliwert-Hoderny. Podczas zajęć omawiano problemy dyrygenckie w nowowydanych utworach oraz przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie emisji i relaksacji. W warsztatach uczestniczył przewodniczący Diecezjalnej Komisji d/s Chórów i Orkiestr, ks. radca dr Marian Niemiec.
Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki wsparciu finansowemu niemieckiej fundacji Chöre helfen Chören.
Zeszyt Nutowy nr 9 zawiera 21 kolęd przygotowanych przez Adelajdę Romańską, długoletnią dyrygent chóru "Cantate" z Chorzowa, obecnie dyrygentkę chóru parafii ewangelickiej w Rybniku. Zeszyt nutowy wydało Wydawnictwo "Głos Życia" Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Publikacja została współfinansowana przez Fundację Chöre helfen Chören. Śpiewnik można zamówić w parafii w Katowicach (www.katowice.luteranie.pl).