Ogłoszenia parafialne – 05.02.2023

3 niedziela przed postem

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości
zanosimy nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twego miłosierdzia.
Dn 9,18

 1. Bardzo dziękujemy za ubiegłotygodniową kolektę, którą w całości przekazaliśmy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy w sumie 1.848,40.
 2. W środę zapraszamy na Wieczór ze Słowem Bożym o 18.00.
 3. W czwartek próba zespołu o 18.45
 4. W piątek spotkanie młodzieży o 17.00
 5. W sobotę próba chórku dziecięcego, grupa młodsza o 9.00, a starsza o 9.45
 6. W niedzielę za tydzień, 12 lutego nabożeństwo o 9.00. Równolegle z nabożeństwem szkółka niedzielna dla dzieci. Po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne na którym przedstawimy sprawozdania za rok 2022 oraz omówimy plany na bieżący rok.
 7. Także w przyszłą niedzielę 12 lutego zapraszamy na walentynkową kolację dla małżeństw
  i narzeczonych. Zgłoszenia do najbliższego czwartku w kancelarii parafialnej.
 8. W piątek 24 lutego organizujemy kolację dla mężczyzn. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
 9. W dniach 10-11 czerwca planowane jest w Wiśle Centrum spotkanie osób obchodzących Złotą konfirmację, czyli konfirmowanych w 1973 roku. Wszystkie zainteresowane osoby z tego rocznika proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.
 10. Zbieramy ofiary na pomoc dla Parafii w Katowicach Szopienicach, w której w doszło do wybuchu gazu. Ofiary można wpłacać w kancelarii, lub do skrzynki przy wejściu do kaplicy.
 11. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa.

polecamy nagranie kazania link