Zapraszamy do odsłuchania wykładu: Bóg wszechwiedzący wygłoszonego przez panią Ilonę Hajewską