20 niedziela po Trójcy Świętej 17 października 2018 r.

Hasło tygodnia:

Oznajmiono ci, człowiecza, co jest dobre i czego Pan żąda od  ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

Mi 6,8

Plan nabożeństw:

21.10 – nabożeństwo o godz. 9.00 ze Spow. i Kom.Św.; ofiara na fundusz stypendialny M. Lura.

Spotkania:

Wtorek – godz. 18.00 – próba chóru

Środa – godz. 17.00 – spotkanie przy Słowie Bożym – I. Hajewska

Czwartek – godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej

Piątek – godz. 18.00 – spotkanie młodzieży

Sobota – godz. 9.00 – próba chóru dziecięcego

              godz. 10.00 – spotkanie konfirmantów

Wydawnictwa:

Jest do nabycia książka Ilony Hajewskiej – „Obecność w której trwam” – rozmyślania na każdy dzień w cenie 35.-

Do odebrania 19 numer „Zwiastuna”.

Do nabycia najnowszy numer „Luteranina”.

Kalendarze na rok 2019.

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

28 października o godz. 17:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 100-lecia przyłączenia Diecezji Cieszyńskiej do Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Nabożeństwo będzie połączone z koncertem i wręczeniem nagród im. ks. Leopolda Otto. Planujemy zorganizować przejazd autobusem na to nabożeństwo –  i w związku z faktem, że wskutek remontu na placu Kościelnym będzie bardzo niewiele miejsc parkingowych. Serdecznie zachęcamy do tego, byście wzięli udział w tym nabożeństwie. Zapisy w kancelarii parafialnej.

Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły prosimy o uregulowanie składki parafialnej. Jest ona niezbędna do tego by parafia mogła zachować płynność finansową. Na dzień dzisiejszy uczyniło to 33% uprawnionych.