2 niedziela po Epifanii 19 stycznia 2020 r.

Hasło tygodnia:

Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską.

J 1,16

Plan nabożeństw:

26.01 – nab. o godz. 9.00

 

Spotkania:

Poniedziałek – godz. 18.00 spotkanie dla Kobiet, które poprowadzi: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Temat spotkania: Postanowienia noworoczne.

                       - godz. 18.00 zebranie Prezydium Rady Parafialnej

Środa – godz. 18.00 – spotkanie ze Słowem Bożym – projekcja filmu

Czwartek – godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej

Piątek – godz. 9.00 – próba chórku dziecięcego

            – godz. 18.00 – spotkanie młodzieży

 

Zaproszenia:

We wtorek 21 stycznia o godz. 17.00 diecezjalne nab. Ekumeniczne w Drogomyślu.

W sobotę 25 stycznia o godz. 18.00 w Dzięgielowie odbędzie się Wieczór Chwały. W uwielbieniu poprowadzi zespół CME. Słowem  podzieli się ks. Piotr Sztwiertnia.

 

Wydawnictwa:

Do odbioru 1 numer „Zwiastuna”; kalendarze z dodatkiem z Biblią na co dzień

 

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

 

Zgodnie z &15 punkt 2 i 4Regulaminu Parafialnego zwołuje się  niedzielę 02 lutego po nabożeństwie doroczne Zgromadzenie sprawozdawczo-budżetowe naszej Parafii.

Na posiedzeniu Konsystorza 12 grudnia br. podjęto następującą uchwałę.
Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku z terminem zgłaszania od 1 stycznia 2020 do 31 stycznia 2020 r.