18 Niedziela po Trójcy Świętej 11 października 2020 r.

Hasło tygodnia:

A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

1 J 4,21

 

Plan nabożeństw:

18 października nab. rodzinne o godz. 9.00 ze Spow. i Kom.Św.

 

Spotkania:

Wtorek – godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej

Środa – godz. 18.00 – spotkanie ze Słowem Bożym

Sobota – godz. 9.00 i 9:45 – próba chóru dziecięcego

 

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

 

Na konto Parafii:  61 1050 1096 1000 0001 0109 6428 ING BŚ

można przekazywać ofiary i składkę parafialną przelewem jak dotychczas. Dziękujemy bardzo Parafianom, którzy przekazali na konto bankowe Parafii składkę kościelną. Na dzień dzisiejszy uczyniło to 36% uprawnionych.

 

Do odebrania 19 numer „Zwiastuna”

 

Zachęcamy do włączenia się do akcji: „Prezent pod choinkę” oraz „Kromka chleba dla bliźniego”.