14 niedziela po Trójcy Świętej 13 września 2020 r.

Hasło tygodnia:

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich Dobrodziejstw jego!

Ps 103,2

 

Plan nabożeństw:

Niedziela 20 września – nab. o godz. 10.00 uroczystość Konfirmacji

 

Spotkania:

Środa – godz. 17.00 – spotkanie ze Słowem Bożym – Ilona Hajewska

Czwartek – godz. 18.00 zebranie Rady Parafialnej

Sobota – godz. 9.00 i 10:00 próba chórku dziecięcego

             – godz. 10.00 próba tegorocznych konfirmantów

 

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Na konto Parafii:  61 1050 1096 1000 0001 0109 6428 ING BŚ

 można przekazywać ofiary i składkę parafialną przelewem jak dotychczas. Dziękujemy bardzo Parafianom, którzy już teraz przekazali na konto bankowe Parafii składkę kościelną za cały rok.

 

Do odebrania 17 numer „Zwiastuna”

 

Do nabycia podręczniki szkolne do lekcji religii w szkole podstawowej.