1 Niedziela po Epifanii 13 stycznia 2019 r.

Hasło tygodnia:

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

Rz 8,14

Plan nabożeństw:

20.01 – 2 niedziela po Epifanii – nab. o godz. 9.00 ze Spow. i Kom.Sw.

Spotkania:

Środa - godz. 17.00 – spotkanie przy Słowie Bożym p. Ilona Hajewska

Piątek – godz. 18.00 – spotkanie młodzieży

Sobota – godz. 10.00 – spotkanie konfirmantów
               godz. 9.00 – spotkanie konfirmantów

Wydawnictwa:

Do nabycia Luteranin w cenie 9zł.
Kalendarze ścienne.

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

W poniedziałek 21 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dla Kobiet. Temat: Obraz  Boga na podstawie Jego słowa i stworzenia. Spotkanie poprowadzi Henryka Szarzec z Cisownicy.

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

Informujemy, że Synod Diecezjalny podczas jesiennej sesji w Bielsku-Białej uchwalił nowe kryteria dotyczące wieku i organizacji nauki konfirmacyjnej. Od tej pory będzie ona trwała dwa lata w wymiarze minimum 55 godzin. W związku z powyższym obecni uczniowie klasy 7 SP rozpoczną przygotowania do konfirmacji (która będzie miała miejsce w roku 2020) już po feriach zimowych – pierwsze spotkanie odbędzie się 2 marca 2019 roku. Dodatkowo informujemy, że od roku 2022 do konfirmacji przystępować będą uczniowie w wieku 15/16 lat (klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej) po dwuletniej nauce konfirmacyjnej w wymiarze 55 godzin.

 

W dniach 8 – 10 lutego odbędzie się XV Zimowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży. Serdecznie zachęcamy do udziału i reprezentowanie naszej Parafii.

 

Z karty żałobnej:

W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jana Pilcha; zmarłego w wieku 84 lat; zam. ul. Pod Beskidek 2

Wczoraj pożegnaliśmy w Bielsku śp. Anielę Szarek; zmarłą w wieku 82 lat, żonę ks. bpa Jana Szarka