Niedziela Invocavit 18 lutego 2018 r.

Hasło tygodnia:

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

1 J 3,8

Plan nabożeństw:

23 lutego – piątek – godz. 17.00 – 2 tyg. nab. pasyjne – ks. P. Sztwiertnia

25 lutego – nab. rodzinne o godz. 9.00 ze Spow. i Kom.Św. + ofiara na Diakonię Kościoła

 

Spotkania:

Wtorek – godz. 18.00 – próba chóru.

Środa – godz. 17.00 – spotkanie przy Słowie Bożym - Ilona Hajewska.

Piątek – godz. 20.00 - spotkanie dla mężczyzn

Sobota – godz. 9.00 – próba chóru dziecięcego

 

Wydawnictwa:

Do odebrania 4. numer „Zwiastuna”

Do nabycia przewodnik ewangelicki Polska Bedeker.

Historia Reformacji - tom I i II

 

Zaproszenia:

Sobota 24 lutego – godz. 11.00 Bielsko – zjazd Diecezjalny Konfirmantów.

W dniach 2 i 3 marca przeżywać pragniemy Pasyjne Wieczory Nauczające – spotykać się będziemy o godz. 18.00; usługującym będzie ks. Marek Michalik z Czarnego.

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

 

Diakonia Polska prowadzi akcję charytatywną "Skarbona diakonijna". Zachęca ona do refleksji nad znaczeniem postu oraz ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Fundusze zebrane podczas akcji zostaną przekazane na projekty na rzecz osób potrzebujących.
Hasło akcji w roku 2018: „Dar juniora dla seniora”.