Niedziela Reminiscere 17 marca 2019 r.

Hasło tygodnia:

Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Rz 5,8

Plan nabożeństw:

24.03 – niedziela Oculi – nab. o godz. 9.00 ze Spow. i Kom.Św.

22.03 – Piątek – godz. 17.00 – 3 tyg. nab. pasyjne – ks. Andrzej Dyczek

 

Spotkania:

Poniedziałek – godz. 18.00 – spotkanie dla kobiet – Henryka Szarzec

Środa – godz. 17.00 – spotkanie ze Słowem Bożym – Ilona Hajewska

Czwartek – godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej

Piątek – godz. 18.00 – spotkanie młodzieży

             godz. 20.00 – spotkanie dla mężczyzn

Wydawnictwa:

Do odbioru 5 numer „Zwiastuna

Rozpoczęła się 24. edycja akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna, która od 13 lat ma charakter ekumeniczny. Akcja jest zachętą do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Środki zostaną przekazane na realizację projektów dla osób potrzebujących, a okazane wsparcie będzie wyrazem troski o takie wartości, jak wzajemny szacunek, poczucie godności, budowanie relacji i odpowiedzialność w zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

 

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

 

W dniach 28 – 30 marca odbędzie się ewangelizacja „Pro Christ” Zapraszamy serdecznie na transmisję przekazu z Bielska. Rozpoczynamy o godzinie 18.45