13 niedziela po Trójcy Świętej 15 września 2019 r.

Hasło tygodnia:

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.

Mt 25,40

Plan nabożeństw:

22.09 – nab. o godz. 9.00 – prezentacja uczniów klasy I (błogosławieństwo)

29.09 – nab. o godz. 9.00 ze Spow. i Kom.Św. dla seniorów z naszej Parafii

Równolegle z nabożeństwem odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci.

 

Spotkania:

Środa – godz. 17.00 – spotkanie ze Słowem Bożym – I. Hajewska

Piątek – godz. 17.00 spotkanie tegorocznych konfirmantów

              godz. 18.00 – spotkanie dla młodzieży

              godz. 20.00 – spotkanie dla mężczyzn - Izajasz 43 – J. Marcol

Sobota – godz. 9.00 – próba chórku dziecięcego

Wydawnictwa:

Do odebrania 17 numer „Zwiastuna” do zakupienia są podręczniki szkolne do lekcji religii oraz najnowsza książka Ilony Hajewskiej – Słowo do siedmiu zborów

Zaproszenia:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Kozakowicach Dolnych Uroczystość rozpocznie się w niedzielę 22 września 2019 r. o godz. 10,30 Słowem Bożym służyć będzie ks. Dariusz Madzia z Istebnej.

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia;


W poniedziałek 23 września o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dla kobiet, które poprowadzi p. Jolanta Janik. Temat spotkania: „Chciałabym, żeby mnie wybrano”.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy już opłacili składkę kościelną za bieżący rok. W przyszłym roku w naszej parafii odbędą się wybory proboszcza. Uprawnieni do głosowanie będą zborownicy z opłaconą składką kościelną za 2019r., bądź z tej składki zwolnieni. Listy wyborcze wysłane będą do Rady Diecezjalnej celem ich zatwierdzenia do końca stycznia przyszłego roku. Nie znajdą się na tych listach zborownicy, którzy spóźnią się z wpłatą. Prosimy zatem o uiszczanie składek kościelnych jeszcze w tym roku.