17 Niedziela po Trójcy Święcej 13 października 2019 r.

Hasło tygodnia:

Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.

1 J 5,4

Plan nabożeństw:

20.10 – nab. o godz. 9.00 ze Spow. i Kom.Św.

Równolegle z nabożeństwem odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci.
 

Spotkania:

Środa –godz. 17.00 – spotkanie ze Słowem Bożym – I. Hajewska

Piątek – godz. 17.00 spotkanie tegorocznych konfirmantów

Sobota – godz. 18.00 – spotkanie młodzieży


Wydawnictwa:

Do odebrania najnowszy 19 numer „Zwiastuna”; do nabycia najnowszy numer „Luteranina” a także najnowsza książka Ilony Hajewskiej – „Słowo do siedmiu zborów” – kalendarze na rok 2020.

Zaproszenia:

W poniedziałek 21 października o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla kobiet, które poprowadzi lek. Barbara Szczuka. Temat: Szlachetne zdrowie od poczęcia aż do starości, Kilka recept.

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia;

Dzisiaj (13.10.19) o godz. 18:55 w TVP Historia planowana jest emisja filmu dokumentalnego pt. "Tę rodzinę trzeba wytępić" w reżyserii Leszka Wiśniewskiego. Fabularyzowany dokument opowiada historię przedwojennego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, biskupa Juliusza Bursche.

 

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy już opłacili składkę kościelną za bieżący rok. W przyszłym roku w naszej parafii odbędą się wybory proboszcza. Uprawnieni do głosowanie będą zborownicy z opłaconą składką kościelną za 2019r., bądź z tej składki zwolnieni. Listy wyborcze wysłane będą do Rady Diecezjalnej celem ich zatwierdzenia do końca styczna przyszłego roku. Nie znajdą się na tych listach zborownicy, którzy spóźnią się z wpłatą. Prosimy zatem o uiszczanie składek kościelnych jeszcze w tym roku.

 

Zapraszamy do udziału w akcji „Kromka chleba dla bliźniego”.