8 niedziela po Trójcy Świętej 02 sierpnia 2020 r.

Hasło tygodnia:

Postepujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.

 Ef 5,8-9

 

Plan nabożeństw:

Niedziela 09 sierpnia – nab. o godz. 9.00 prowadzone przez ks. Karola Długosza.

Dzisiaj o godz. 15.45 w TVP3 nabożeństwo z Kościoła w Słupsku.

 

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Na konto Parafii:  61 1050 1096 1000 0001 0109 6428 ING BŚ

 można przekazywać ofiary i składkę parafialną przelewem jak dotychczas. Dziękujemy bardzo Parafianom, którzy już teraz przekazali na konto bankowe Parafii składkę kościelną za cały rok.

 

Ważny komunikat:

W niedzielę 30 sierpnia odbędzie się w naszej Parafii Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, celem dokonania wyboru nowego proboszcza Parafii. Do wyborów zgłosili się i zostali zatwierdzeni przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następujący kandydaci: ks. Karol Długosz z Bielska i ks. Marcin Podżorski z Cieszyna. Po nabożeństwach będą miały miejsce spotkania z kandydatami oraz ich prezentacja. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa.

 

Po nabożeństwie można pobrać CV naszych kandydatów. Zachęcamy również do sprawdzania list uprawnionych do głosowania, czy znajdujemy się na niej.

 

Zapowiedzi:

Marek Szalbot, s. Andrzeja i Haliny ur. w Bytomiu zam. Wisła ul. Pod Beskidek Kawaler, wyznania Ewangelickiego

Martyna Pieczonka, c. Bogusława i Beaty; ur. i zam. w Cieszynie ul Jodłowa 4A; panna, wyznania Rzymsko-katolickiego.

Ślub w sobotę 08 sierpnia w Marklowicach.